Ծրագրային Կոմիտե

 • Պ. Ա. Ալեքսանդրով
 • Վ. Ա. Բուշուև
 • Ա. Ս. Գոգոլև
 • Լ. Շ. Գրիգորյան
 • Ս. Բ. Դաբագով
 • Պ. Վ. Կարատաև
 • Ա. Հ. Մելիքյան
 • Ա. Հ. Մկրտչյան
 • Դ. Վ. Ռոշչուպկին
 • Ա. Ա. Սահարյան
 • Վ. Կ. Սարյան
 • Հ. Ա. Սարգսյան
 • Ա. Վ. Տարգոնսկի
 • Վ. Ռ. Քոչարյան

Կազմակերպչական Կոմիտե

 • Ա. Կ. Աթանեսյան
 • Դ. Ե. Բաղդասարյան
 • Ա. Ա. Դանղյան
 • Խ. Ֆ. Խաչատրյան
 • Վ. Խ. Քոթանջյան
 • Գ. Վ. Մարգարյան
 • Թ. Ռ. Մուրադյան
 • Մ. Ս. Վասիլյան