Ծրագրային Կոմիտե

 • Վ. Ա. Բուշուև
 • Լ. Շ. Գրիգորյան
 • Ս. Բ. Դաբագով
 • Պ. Վ. Կարատաև
 • Վ. Վ. Ղազարյան
 • Ա. Հ. Մելիքյան
 • Ա. Հ. Մկրտչյան
 • Դ. Վ. Ռոշչուպկին
 • Ա. Ա. Սահարյան
 • Վ. Կ. Սարյան
 • Ա. Վ. Տարգոնսկի
 • Վ. Ռ. Քոչարյան

Կազմակերպչական Կոմիտե

 • Ա․ Կ․ Աթանեսյան
 • Դ․ Է․ Բաղդասարյան
 • Ա․ Ա․ Դանղյան
 • Հ․ Ֆ․ Խաչատրյան
 • Պ. Վ. Կարատաև
 • Տ․ Ռ․ Մուրադյան
 • Ա․ Վ․ Սարգսյան
 • Մ․ Ս․ Վասիլյան
 • Վ․ Խ․ Քոթանջյան