Համառոտագրերի Պահանջները

Հոդվածների Ներկայացման Ձևաչափ

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ֆիզիկայի Կիրառական
Պրոբլեմների Ինստիտուտի կողմից, Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում 2023թ,
հունիսի 12-17, կազմակերպված Ակադեմիկոս Ա. Ռ. Մկրտչյանի անվան
Ակուստաֆիզիկայի II Միջազգային Գիտական Դպրոց-Գիտաժողովում
(ISSCA 2023)ներկայացվաց և քննարկվաց նյութերը
«Journal of Physics Conference Series»-ում հրապարակելու համար
անհարժեշտ է պատրաստել՝ համաձայն IoP-ի հրապարակման ուղեցույցների։
Հոդվածների ծավալը սահմանափակվում է 4-8 էջով, իսկ գրախոսական հոդվածների ծավալը
դասախոսների համար՝ 15-20 էջ.

Նյութերը խմբագրվում են՝
Պավել Կարատաև, Royal Holloway, Լոնդոնի համալսարան
Վահան Քոչարյան, ՀՀ ԳԱԱ Կիրառական ֆիզիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ
Արտակ Մկրտչյան, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Հոդվածների ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 1 Օգոստոսի, 2023թ.