Համառոտագրերի Պահանջները

Հոդվածների Ներկայացման Ձևաչափ

Ակադեմիկոս Ա. Ռ․ Մկրտչյանի անվան ակուստաֆիզիկա դպրոց-գիտաժողովի նյութերը տպագրվելու են արտասահմանյան հեղինակավոր գիտական ​​ամսագրերից որևէ մեկում։