Ակադեմիկոս Ա. Ռ. Մկրտչյանի անվան Ակուստաֆիզիկայի Միջազգային Գիտական Դպրոց-Գիտաժողով 12 — 17 Հունիս, 2023