Ակադեմիկոս Ա. Ռ. Մկրտչյանի անվան Ակուստաֆիզիկայի Միջազգային Գիտական Դպրոց-Գիտաժողով 24 28 Հունիս, 2024